Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Belangrijke informatie

Informatieblad verstrekking gegevens rondom toeslagen kinderopvang

Informatieblad_gegevens_opvragen_bij_ouders_juli_2020

Bezoekfrequentie en openingstijden

De kinderen bezoeken in de regel twee dagdelen, verspreid over de week de peuterspeelzaal; voor elk kind is een ochtend en een middag beschikbaar. De tijden zijn daarbij:

  • ’s morgens van 08.45 tot 11.15 uur
  • ’s middags van 13.00 tot 15.30 uur

Op de peuterspeelzaal is het wenselijk dat ouders de tijd nemen voor het brengen en halen van de kinderen. De groepsleiding houdt er rekening mee dat er bij het brengen en halen genoeg tijd is voor een kort persoonlijk gesprekje met de ouder(s) en het kind. Voor het brengen van de kinderen is daar extra tijd voor. Dat betekent dat de kinderen ‘s ochtends gebracht kunnen worden tussen 08.35 en 08.45 uur. Voor de middag geldt dat de kinderen gebracht kunnen worden tussen 12.50 en 13.00 uur. Voor de ouder(s) is deze tijd beschikbaar om de groepsleiding te kunnen informeren over bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het functioneren en participeren van het kind op de peuterspeelzaal

Ziek of niet ziek

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in een groep moeilijk te bieden is. Een ziek kind voelt zich beter als het thuis is. Bij ziekte wordt dan ook aangeraden om het kind thuis te houden. Als een kind ziek is, dan kan dit gemeld worden bij de leiding van de peuterspeelzaal, via 0522-463310. Als het om een besmettelijke ziekte gaat (of een vermoeden daarvan), dan dient de groepsleiding daarvan op de hoogte gesteld te worden.

Wordt een kind ziek tijdens het verblijf op de peutergroep en twijfelt de groepsleidster of het al dan niet op de groep kan blijven, dan neemt zij altijd contact op met de ouders/verzorgers om te  overleggen. Als de leidster van mening is dat het kind opgehaald dient te worden, dan bespreekt ze dit met de ouders/verzorgers en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.

Gezonde voeding en gezonde traktaties

Voor de pauze nemen de kinderen een fruittas mee. In de tas zit een beker met een beetje drinken en wat fruit of groente. De beker is voorzien van een draaidop. Fruit en groente als tomaatjes, druiven en mandarijnpartjes kunnen bij jonge kinderen door hun vorm leiden tot verstikkingsgevaar. Daarom vragen wij u deze te halveren alvorens deze in de bakjes mee te geven. Bananen mogen natuurlijk gewoon met schil mee gegeven worden.

Als een kind jarig is (of is geweest) dan mag het op de peuterspeelzaal zijn/haar verjaardag vieren. Daar hoort uiteraard ook een traktatie bij. Een traktatie geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Het is daarom verstandig om het klein te houden, het gaat immers om het feest. Kinderen vinden het vaak leuk om iets te krijgen. Als het er dan ook nog eens leuk uitziet, is het feest compleet. Hoe iets gepresenteerd wordt, is  voor veel kinderen nog interessanter dan de traktatie op zich. Een traktatie mag uiteraard iets lekkers zijn, maar het is goed om ook hierin gezonde keuzes te maken.

Naamlabels

Wij proberen altijd de goede bekers en bakjes mee terug naar huis te geven aan de peuters en vaak weten de peuters heel goed welke spulletjes van hen zijn. Het wordt nog makkelijker als de bekers en bakjes voorzien zijn van een naam. Mocht u onverhoopt toch iets missen waar nog geen naam op stond, wellicht ligt het dan bij de gevonden voorwerpen.

Voor tassen, jassen en accessoires is eigenlijk hetzelfde van toepassing, het is handig als ook hier een naam in vermeld staat.

Veiligheid en gezondheid

Op de peuterspeelzaal wordt belang gehecht aan een veilige en gezonde omgeving. Er wordt dan ook jaarlijks een inventarisatie gedaan naar mogelijke risico’s als het gaat om veiligheid en gezondheid. Deze risico-inventarisatie is overigens ook verplicht vanuit de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Lees het inspectierapport van 2020: Inspectierapport 30-06-20

Soms heersen er luizen op de peuterspeelzaal. Er zijn informatieboekjes hierover beschikbaar, wilt u zich aan de informatie houden die in de flyer beschreven staat? Luizen zijn alleen te bestrijden als we hier allemaal aan meewerken.

Weersomstandigheden

Uiteraard bent u helemaal vrij in de kledingkeuze voor uw peuter, wel willen wij u vragen rekening met de weersomstandigheden te houden. Soms kan het weer ineens omslaan en is het bijvoorbeeld om 14.00 uur toch wat te koud om zonder jas naar buiten te gaan terwijl het bij het brengen van uw peuter nog warm genoeg was. Het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, toch vragen wij of het mogelijk is in dit soort gevallen een jas/vest mee te geven aan uw kind.

Bij koud weer willen we u vragen de accessoires (muts, wanten, sjaal) van uw peuter in de mouw van de jas voor ons achter te laten.

Bij warm/zonnig weer willen wij u vragen uw kind zelf voor het brengen in te smeren met zonnebrandcreme, o.a. in verband met eventuele allergieën mogen en kunnen wij de kinderen niet insmeren.

Zindelijkheid

Er zijn kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken die nog (net) niet helemaal zindelijk zijn. Dat geeft helemaal niets, samen begeleiden we deze peuters naar zindelijkheid. Handig voor u om te weten is dat wij plaspauzes hebben waarin uw nog net niet zindelijke peuter ook gewoon wordt meegenomen. Wel willen we u vragen om bij binnenkomst altijd even met uw peuter naar het toilet te gaan. Soms moeten (net) zindelijke kinderen namelijk binnen 5 minuten na binnenkomst al plassen. Daarnaast is er in overleg met ons veel mogelijk natuurlijk, kom even bij ons binnen om dit te bespreken. Iedere peuter – ook wanneer hij/zij al langer zindelijk is – heeft wel eens een ongelukje. Wilt u hiervoor standaard een extra setje ondergoed en kleding (met name broek/maillot/legging/rok) in de tas meegeven? Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn het volgende: wilt u altijd een (klein) pakje luierdoekjes en 2 a 3 luiers/luierbroekjes voor ons achterlaten in het postvakje van uw peuter?

Vakanties en vrije dagen

De peuterspeelzaal ’t Speulhuus is gesloten tijdens de door het ministerie van OCW vastgestelde vakantieweken. Verder wordt bij het vaststellen van de vakantieweken de planning van de omliggende scholen gevolgd. Bij uitzondering wordt hiervan afgeweken. Kijk voor een overzicht van de vakantieweken en vrije dagen op de Kalender en nieuwsbrief.

Privacy

Op de peuterspeelzaal wordt de privacy van de peuters gerespecteerd en beschermd. De peuterspeelzaal spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. De gegevens van de peuters worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming. Het kan voorkomen dat er foto’s of films gemaakt worden voor gebruik tijdens bijvoorbeeld een informatieavond. Van tevoren wordt u gevraagd hier wel of geen toestemming voor te geven.

Veiligheid en verkeer

Voor het schoolplein op de stoep staat een fietsenrek, tijdens het brengen en halen van uw kind kunt u daarin uw fiets parkeren. Wilt u uw fiets niet los op de stoep zetten? Dit kan gevaren (omvallen fiets) en ongemakken met zich mee brengen (bijvoorbeeld voor andere ouders met buggy’s of kinderwagens).

Als de lestijd voorbij is opent één van de leidsters de buitendeur zodat u uw kind bij de klas kan ophalen. Tot die tijd zitten wij met de peuters in de kring en vragen wij u met eventuele andere kinderen buiten het hek te wachten.

Voor het oversteken aan de J.C. van Andelweg maakt u natuurlijk gebruik van de ‘klaarovers’ van de basisscholen. Wij raden dit ook zeker aan maar uiteraard is het aan u of u hier gebruik van wilt maken.

Footer