Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jaar. Wanneer uw kind bijna 2,5 jaar is wordt deze ingedeeld in één van de groepen, waarbij vanzelfsprekend wordt geprobeerd rekening te houden met de voorkeur van ouders c.q. verzorgers. Het kan echter voorkomen dat niet aan de voorkeur kan worden voldaan. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen en de mogelijkheden met u doornemen. Op dit moment zijn er vijf groepen:

  • maandagmorgen en donderdagmiddag, met leidsters: Diana Brinksma en Harriët Keuning
  • maandagmiddag en donderdagmorgen, met leidsters: Diana Brinksma en Harriët Keuning
  • maandagmorgen en donderdagmiddag, met leidsters: Filona van der Veen en Renate Kuiper
  • maandagmiddag en donderdagmorgen, met leidsters: Filona van der Veen en Renate Kuiper
  • dinsdagmiddag en vrijdagmorgen, met leidsters: Filona van der Veen en Renate Kuiper

Het is belangrijk dat kinderen met zo weinig mogelijk veranderingen te maken krijgen. Daarom worden de kinderen in vaste groepen geplaatst. Alleen bij vertrek van een kind, als het bijvoorbeeld de overstap maakt naar de basisschool of als er sprake is van een verhuizing, wisselt de groep van samenstelling. Elke groep staat onder leiding van twee vaste leidsters.

Om voldoende rust binnen de groepen te kunnen waarborgen en de kinderen voldoende individuele aandacht te kunnen geven, wordt het aantal kinderen per groep beperkt gehouden. Een groep bestaat bij ‘t Speulhuus maximaal uit zestien kinderen. Deze maximale grootte is in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals geformuleerd in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Direct online inschrijven >

Ouderbijdrage

De peuterspeelzaal beoogt een laagdrempelige voorziening te zijn. Daarom is de ouderbijdrage zo laag mogelijk gehouden. De eigen bijdrage aan de peuterspeelzaal bedraagt € 25,00 per maand. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 3,40. De bijdrage wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Bij het inschrijven van uw kind geeft u door het plaatsen van uw handtekening een machtiging aan de peuterspeelzaal om de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven. De automatische incasso stopt zodra uw kind naar de basisschool gaat. De bijdrage wordt bepaald op basis van hele maanden. Komt uw kind halverwege de maand op de peuterspeelzaal, dan moet een hele maand worden betaald. Als uw kind halverwege de maand de peuterspeelzaal verlaat, dan is voor die maand geen bijdrage verschuldigd. Indien de ouderbijdrage voor u een financiële belemmering vormt, dan kunt u wellicht een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Staphorst. De formulieren (met de voorwaarden) zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, afdeling sociale zaken.

foto1
Footer