Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Maatregelen Corona

6 september 2020

Corona maatregelen

Helaas zullen we hier weer een stukje over moeten plaatsen. Corona is nog niet voorbij. Hierdoor moeten wij ons ook nog houden aan het protocol. Het houdt in:

– Afscheid blijft bij het hek. Ouders mogen nog niet binnen komen.

– Bij binnenkomst wassen we met de kinderen de handen.

– We gebruiken papieren handdoeken.

– Tussendoor wordt er op de groep schoon gemaakt.

– Verjaardag zonder ouders.

Wij gebruiken de beslisboom om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de peutergroep kan komen.

Beslisboom verkouden kind 0-6 kinderopvang
Footer