Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Over ons

De peuterspeelzaal

‘t Speulhuus is een stichting voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente Staphorst. De peuterspeelzaal is een algemeen toegankelijke voorziening. Dat wil zeggen dat ieder kind in de leeftijd vanaf twee-en-een-half tot vier jaar, en woonachtig in Staphorst, welkom is op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal wil graag aan de wensen van de ouders en de kinderen tegemoet komen; plezier staat hoe dan ook voorop. Maar uiteraard wordt ook getracht om de kinderen een goede voorbereiding op de basisschool te bieden.

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op de peuterspeelzaal staat daarom het spelen centraal. De peuterspeelzaal biedt kinderen een speciaal op de leeftijd afgestemde stimulerende speelomgeving; een speelomgeving die veelzijdig en veilig is. Zo zijn er in beide groepslokalen een huishoek, een bouwhoek, en ook een knutselhoek aanwezig. De groepsleiding van de peuterspeelzaal wil graag kinderen stimuleren om speelervaringen op te doen, zowel individueel als in groepsverband. Uiteraard wordt rekening gehouden met de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen.

De peuterspeelzaal ’t Speulhuus wil de kinderen een veilige basis bieden; een ontspannen plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. Voor peuters is dat enorm belangrijk. Het bieden van veiligheid is belangrijk omdat het bijdraagt aan het welbevinden van kinderen. Daarnaast is het de belangrijkste voorwaarde om optimaal gebruik te kunnen maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die de speelzaal biedt.

De peuterspeelzaalleidsters

Bij peuterspeelzaal ‘t Speulhuus zijn vier peuterspeelzaalleidsters werkzaam. De leidsters zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en verzorging van peuters tot de leeftijd van vier jaar is bereikt, met als doel het creëren van optimale ontwikkelingskansen. Zij scheppen een gezellig, veilig, positief en stimulerend groepsklimaat, waar elk kind zich vrij kan ontwikkelen; tegelijkertijd stimuleren zij elk kind tot gelijkwaardige participatie in de groep. Uiteraard werken zij volgens het pedagogisch beleidsplan van ‘t Speulhuus en stemmen de activiteiten hierop af. De leidsters hebben een afgeronde relevante MBO-opleiding, het gaat om een opleiding op minimaal SPW-3 niveau. Als toevoeging op de genoemde eisen geldt dat de peuterspeelzaalleidsters specifieke scholing op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) hebben gevolgd.

Lees meer over onze pedagogische visie

Onze werkwijze

Volgen en signaleren

Er wordt gewerkt met een peutervolgsysteem. Als het kind enkele maanden de peuterspeelzaal heeft bezocht, en er sprake is van gewenning en als een goed beeld is verkregen van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, dan wordt er door de leidsters een observatie gedaan aan de hand van het zogeheten overdrachtformulier. Tijdens deze observatie worden alle ontwikkelingsgebieden bij het betreffende kind beoordeeld. Als daar aanleiding toe is, volgt overleg met de ouder(s) van het kind.  Een tweede observatie vindt plaats op de leeftijd van  drie jaren en elf maanden; deze observatie dient als  basis voor de overdracht richting de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie

Het gaat bij voor– en vroegschoolse educatie (ook wel aangeduid als VVE) om de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen. In Nederland zijn er verschillende VVE-programma’s. In de gemeente Staphorst, en dus ook op ‘t Speulhuus, wordt gebruik gemaakt van de methode “Doe meer met Bas”. Deze wettelijk erkende methode richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen en heeft specifieke doelen voor taal en voorbereidend rekenen. Achterliggend doel is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. De methode is opgebouwd rondom acht thema’s. Ieder thema is gebaseerd op een prent uit één van de prentenboeken over Bas, en bevat activiteiten voor vier tot zes weken. Via de nieuwsbrief, die met regelmaat wordt uitgebracht, wordt u op de hoogte gehouden over de gehanteerde thema’s.

VVE en boekenuitleen

Een belangrijk onderdeel van het VVE-beleid is het stimuleren van ouders om thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen; alle kinderen mogen wekelijks een boek uitkiezen en meenemen om het thuis te laten voorlezen. Het boek mag een week later weer mee naar de peuterspeelzaal genomen worden om het in te ruilen voor een ander boek. De eerste keer krijgt het kind ook een boekentas mee, voorzien van een naam en een instructie voor de ouder(s) van het kind. Het uitlenen vindt plaats tijdens de speelzaaluren op donderdagmorgen, donderdagmiddag en op vrijdagmorgen.

 

slider1
Footer