Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Belangrijke informatie

Informatieblad verstrekking gegevens rondom kinderopvang

Informatieblad_gegevens_opvragen_bij_ouders_juli_2020

Bezoekfrequentie en openingstijden

De kinderen bezoeken twee ochtenden de peuterspeelzaal. De tijden zijn daarbij aangepast op de openingstijden van de school:

  • Brengen van 08.30 tot 08.45 uur
  • Halen van 11:45 tot 12:00 uur

Op de peuterspeelzaal is het wenselijk dat ouders de tijd nemen voor het brengen en halen van de kinderen. Er is bij het brengen en halen genoeg tijd is voor een kort persoonlijk gesprekje met de ouder(s) en het kind. Voor het brengen van de kinderen is daar ’s ochtends een kwartier extra tijd voor. Dat betekent dat de kinderen ‘s ochtends gebracht kunnen worden tussen 08.30 en 08.45 uur. Voor de ouder(s) is deze tijd beschikbaar om de groepsleiding te kunnen informeren over bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het functioneren en participeren van het kind op de peuterspeelzaal

Ziek of niet ziek

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in een groep moeilijk te bieden is. Een ziek kind voelt zich beter als het thuis is. Bij ziekte wordt dan ook aangeraden om het kind thuis te houden. Als een kind ziek is, dan kan dit gemeld worden bij de leiding van de peuterspeelzaal, via 06 – 39 75 92 81. Als het om een besmettelijke ziekte gaat (of een vermoeden daarvan), dan dient de groepsleiding daarvan op de hoogte gesteld te worden.

Wordt een kind ziek tijdens het verblijf op de peutergroep en twijfelt de groepsleidster of het al dan niet op de groep kan blijven, dan neemt zij altijd contact op met de ouders/verzorgers om te  overleggen. Als de leidster van mening is dat het kind opgehaald dient te worden, dan bespreekt ze dit met de ouders/verzorgers en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.

Gezonde voeding en gezonde traktaties

De peuters eten en drinken gezamenlijk op de peuterspeelzaal. Elk kind neemt een eigen tas of rugzak (voorzien van eigen naam) mee. U dient het drinken van uw kind in een afsluitbare beker mee te geven; liever geen beker met een tuit of een rietje. Een gewone beker met een draaidop is beter voor de mondmotoriek van uw kind. De drinkbeker hoeft niet vol te zijn; de helft is voldoende. Gezonde voeding wordt op prijs gesteld; U dient erop toe te zien dat het drinken van uw kind geen toegevoegde suikers bevat. Verder wordt geadviseerd om fruit mee te geven.

Als een kind jarig is (of is geweest) dan mag het op de peuterspeelzaal zijn/haar verjaardag vieren. Daar hoort uiteraard ook een traktatie bij. Een traktatie geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Het is daarom verstandig om het klein te houden, het gaat immers om het feest. Kinderen vinden het vaak leuk om iets te krijgen. Als het er dan ook nog eens leuk uitziet, is het feest compleet. Hoe iets gepresenteerd wordt, is  voor veel kinderen nog interessanter dan de traktatie op zich. Een traktatie mag uiteraard iets lekkers zijn, maar het is goed om ook hierin gezonde keuzes te maken.

Veiligheid en gezondheid

Op de peuterspeelzaal wordt belang gehecht aan een veilige en gezonde omgeving. Er wordt dan ook jaarlijks een inventarisatie gedaan naar mogelijke risico’s als het gaat om veiligheid en gezondheid. Deze risico-inventarisatie is overigens ook verplicht vanuit de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Lees hierbij het inspectierapport van 2020: KDV Peuterspeelzaal De Reestrakkertjes jaarlijks onderzoek 290920

Footer