Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Foto’s

Privacy

Op de peuterspeelzaal wordt getracht de privacy van de peuters te respecteren en te beschermen. De peuterspeelzaal spant zich naar alle redelijkheid in, om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt vertrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. De gegevens van de peuters worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming. Het kan voorkomen dat er foto’s of films gemaakt worden voor gebruik tijdens bijvoorbeeld een informatieavond. Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet willen dat hun kind wordt gefotografeerd of gefilmd, dan kunnen zij dit bij de groepsleiding kenbaar maken.

Footer