Peuterspeelzaal 't Speulhuus Header

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden vanaf 1,5 jaar. Wanneer uw kind bijna 2 jaar is, mag hij/zij starten in de groep.
Op dit moment is er één vaste groep:

  • dinsdag- en donderdagmorgen, met leidster: Joska

Direct online inschrijven >

Ouderbijdrage

De peuterspeelzaal beoogt een laagdrempelige voorziening te zijn. Daarom is de ouderbijdrage zo laag mogelijk gehouden. De eigen bijdrage aan de peuterspeelzaal bedraagt € 25,00 per maand. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 3,40. De bijdrage wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Bij het inschrijven van uw kind geeft u door het plaatsen van uw handtekening een machtiging aan de peuterspeelzaal om de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven. De automatische incasso stopt zodra uw kind naar de basisschool gaat. De bijdrage wordt bepaald op basis van hele maanden. Komt uw kind halverwege de maand op de peuterspeelzaal, dan moet een hele maand worden betaald. Als uw kind halverwege de maand de peuterspeelzaal verlaat, dan is voor die maand geen bijdrage verschuldigd. Indien de ouderbijdrage voor u een financiële belemmering vormt, dan kunt u wellicht een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Staphorst. De formulieren (met de voorwaarden) zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, afdeling sociale zaken.

IMG_1782
Footer